Madaras-tető

Uticélok / Felvidék / Bars
Nehézségi szint:
4/10

Kereszt­tel meg­je­lölt tete­jé­ről nagy­sze­rű a pano­rá­ma. Kele­ti irány­ban a Garam fölé maga­so­dó vul­ká­ni hegy­töm­bök húzód­nak. Nyu­gat­ra a Nyit­ra völ­gye fölött az Észak­nyu­ga­ti-Kár­pá­tok továb­bi vonu­la­tai kere­te­zik a lát­ké­pet. A Mada­ras-tető Fel­vi­dék szí­vé­ben, a tör­té­nel­mi Bars vár­me­gye leg­ma­ga­sabb pont­ja.

Hazajáró epizódban szerepelt: