Sátoraljaújhely

Uticélok / Felvidék / Zemplén
Nehézségi szint:
2/10

A Sátor-hegy alját már Árpád magyar­jai bir­tok­ba vet­ték. A Rony­va-patak part­ján ülő ’Újhely idő­vel Zemp­lén fővá­ro­sá­vá nőt­te ki magát. Nagy­sá­gá­ra emlé­kez­tet Barát­szer város­ré­szé­ben az ősi pálos, majd később pia­ris­ta kolos­tor épü­let­együt­te­se.

A tör­té­nel­mi bel­vá­ros Tri­a­non, majd a szo­ci­a­liz­mus nyo­masz­tó évti­ze­dei után újra vissza­nyer­te fényes arcu­la­tát és régi han­gu­la­tát.

Hazajáró epizódban szerepelt: