Nagykövesd

Uticélok / Felvidék / Zemplén
Nehézségi szint:
2/10

A Bak­sa nem­zet­ség addig-addig mére­get­te ezt a reme­kül véd­he­tő kopár dom­bot, amíg vala­mi­kor a 13. – 14. szá­zad for­du­ló­ján várat épí­tet­tek tete­jé­re. Gis­kra hada­i­tól 1459-ben Mátyás király sere­ge fog­lal­ta vissza. Úgy tűnik a bod­rog­kö­zi vár­urak makacs egye­nes­sé­ge meg­bosszul­ta magát, ahogy szer­da­he­lyen, úgy itt is, 1672-ben az akko­ri vár­bir­to­kos, Soós György csat­la­ko­zott a Habs­burg-elle­nes, Wes­se­lé­nyi-féle szer­vez­ke­dés­hez, ami után a csá­szá­ri­ak ezt a várat is fel­rob­ban­tot­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: