Szepes vára, Szepesváralja és Szepeshely

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
2/10

Közép-Európa egyik legnagyobb középkori erődítménye, az egykori vármegyeközpont Szepes vára. Még Árpád-házi királyaink kezdték építeni a 12. században, ám mielőtt elkészülhetett volna, a tatárok lerombolták. Ezután Csák Máté birtokolta, majd királyi birtok lett, egészen a husziták betöréséig. Hadvezérük, Giskra elfoglalta a várat, és az ő birtokában volt, amíg Hunyadi László ki nem verte innen. Testvére, Mátyás a Szapolyaiaknak adta zálogba. Itt született 1487-ben János, későbbi magyar király. És akkor jöttek a Thurzók, Báthoryak, Csákiak, ők sokáig voltak a vár urai, mígnem a kurucok egy nagy csellel elfoglalták a várat és akkor Rákóczi fejedelem birtokába került.

A vár az 1780-as évektől pusztul, ugyanis ekkor a szabadnapos katonák pálinkát főztek, ami felrobbant, és felgyújtotta a várat.

Szepes egykori fővárosa Szepesváralja. Kezdetben volt a vár, melynek szolgálófalujaként a 12. században alakult Szepesváralja. Aztán telt múlt az idő, jöttek a szászok és a falucska önálló településsé fejlődött. Plébániatemploma a 13. században épült Szűz Mária tiszteletére. 1271-ben V. Istvántól városi kiváltságokat kapott, majd tagja lett a szepesi szász városok szövetségének. 1412-ben Zsigmond király több szepességi várossal együtt ’váralját is elzálogosította Lengyelországnak, s csak 1772-ben került vissza Magyarországhoz. A temetőben nyugszanak a Branyiszkónál elesett hősi honvédek. Síremlékük tetején még ott van a hármashalmon és az apostoli kettős kereszt, de a csehszlovák impériumváltás után, az eredeti, magyar nyelvű feliratot már eltüntették.

Szepesség egykori vallási központja Szepeshely. A település a 12. századtól a szepességi apátság, majd 1776-tól a szepesi püspökség székhelye lett. A hazánkban egyedülálló egyházi városkában – mint egy kis Vatikánban – az apátság, majd a püspökség személyzete élt. Első templomát a hagyomány szerint maga Szent István király építette a Márton-hegyre. Az 13. századi Szent Márton katedrális a Kárpát-medence egyik kultikus egyházi emléke. Falán egy 14. századi freskón Károly Róbert koronázását láthatjuk. A templomhoz épített gótikus kápolna a Szapolyai család temetkezési helyéül szolgált.

Hazajáró epizódban szerepelt: