Erdőbádony

Uticélok / Felvidék / Zólyom
Nehézségi szint:
1/10

Ami­kor az 1300-as évek­ben már ele­gen­dő erdő­óvó élt a zólyo­mi kirá­lyi ispán­ság sűrű vadon­já­nak apró tele­pü­lé­sén, ide­je lett, hogy saját temp­lo­muk legyen. Azóta áll Isten háza Erdő­bá­bony­ban, Szent Kata­lin tisz­te­le­té­re.

A hit­nek ma is nagy sze­re­pe van a falu­ban. Itt van a Xavé­ri Szent Ferenc nevét vise­lő kato­li­kus sze­mi­ná­ri­um új épü­le­te, aho­va még II. János Pál pápa is ellá­to­ga­tott.

Hazajáró epizódban szerepelt: