A Karcsák (Egyházkarcsa, Királyfiakarcsa)

Uticélok / Felvidék / Csallóköz
Nehézségi szint:
2/10

A hagyomány szerint a hét vezér egyikének fia, Korcán a Csallóközben telepedett le. A nemzetség ágainak szállásaiból keletkeztek később a különböző előtagú Karcsa települések.

A 12 kisebb falu a középkorban egy közös templomot épített, Szent Bertalan tiszteletére. Így lett a Karcsák egyházi központja Egyházkarcsa.

Királyfiakarcsán a Szent István-szobrával szemben áll a nemrég felállított Magyarok Nagyasszonya-szobor. Rieger Tibor alkotása arra emlékeztet, hogy a Szűzanya oltalmába ajánlott országot nem lehet földi törvényekkel feldarabolni.

Itt van a Cserkészliget is, ami kedvezőbb időjárási viszonyok között, amikor megtelik fiatalokkal, igazi magyar közösségi térré válik.

Hazajáró epizódban szerepelt: