Királyhelmec

Uticélok / Felvidék / Zemplén
Nehézségi szint:
2/10

Király­hel­mec 15. szá­za­di bir­to­ko­sai, a Páló­czi­ak épí­tet­ték a város felet­ti domb­ra váru­kat. Később a Peré­nyi-csa­lád sze­rez­te meg, majd viszály­ko­dá­sok után 1548-ban kirá­lyi parancs­ra lerom­bol­ták. Azóta a helyi­ek csak „Cson­ka­vár­ként” emle­ge­tik a romo­kat, ame­lyek­ről ragyo­gó a kilá­tás a város­ra és kör­nyé­ké­re.

Ami­kor a Fő utcán fejet haj­tunk a pre­mont­rei szer­ze­tes, köl­tő, volt Király­hel­me­ci plé­bá­nos, Mécs Lász­ló előtt, nem feled­jük, hogy a keresz­tény köl­tő 3 évet ült a kom­mu­nis­ták bör­tö­né­ben.

Hazajáró epizódban szerepelt: