Kiéte

Kiéte

Uticélok / Felvidék
Nehézségi szint:
2/10

Árpád-kori tele­pü­lés Kié­te. A falu büsz­ke­sé­ge a 13. szá­za­di román-góti­kus stí­lu­sú temp­lo­ma. Kié­te ma már régé­sze­ti lelő­he­lye­i­ről ismert. 1941-ben szá­mos bronz­ko­ri urna­sírt talál­tak ham­vasz­tá­sos teme­tő­jé­ben. Az itt fel­tárt jelen­tős lelet­együt­tes adta a „kié­tei kul­tú­ra” nevét.

Hazajáró epizódban szerepelt: