Kistapolcsány

Uticélok / Felvidék / Bars
Nehézségi szint:
1/10

Ara­nyos­ma­rót előtt a vár­me­gye szék­he­lye Kis­ta­polc­sány volt. A vezér­lő feje­de­lem is több­ször meg­for­dult itt. A gyö­nyö­rű kas­tély a Keg­le­vich és a Zichy gró­fok emlé­két őrzi, ma múze­um­ként műkö­dik. A kas­tély kert­jé­ben egy kisebb vadász­kas­tély is épült. Körü­löt­te Stróbl Ala­jos remek­be sza­bott vadász tema­ti­ká­jú alko­tá­sai díszí­tik a par­kot.

Hazajáró epizódban szerepelt: