Glatz-fennsík

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
4/10

A hegy­ség leg­na­gyobb kiter­je­dé­sű mész­kő­pla­tó­ja a Gla­tz. A Gla­tz-utat a 18. szá­zad­ban az akko­ri tulaj­do­nos Csá­ky csa­lád épít­tet­te.

Hazajáró epizódban szerepelt: