Likavka vára

Uticélok / Felvidék / Árva
Nehézségi szint:
3/10

Rózsa­hegy mel­lett fek­szik Likav­ka. A falu felet­ti dom­bon a 13. szá­zad­ban, Károly Róbert ajtón­ál­ló­ja, bizo­nyos Dancs mes­ter által épít­te­tett vár vár­ja az ide­lá­to­ga­tót. Hunya­di Mátyás király is elő­sze­re­tet­tel járt innen vadász­ni a kócsi erdők­be, és soká­ig lakott a falak között fia, Cor­vin János is. Aztán bir­to­kol­ták a Zápo­lyák, a Thur­zók és a Bátho­ryak is, majd miu­tán a Wes­se­lé­nyi féle össze­es­kü­vés­be bele­ke­vert édes­ap­ja meg­halt, az elár­vult, 13 éves Thö­kö­ly Imré­nek is innen kel­lett elme­ne­kül­nie. Az utol­só hír a vár­ról, hogy 1707-ben Rákó­czy kurucai elfog­lal­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: