Kvacsáni-völgy

Uticélok / Felvidék / Árva
Nehézségi szint:
4/10

Nagy­bo­ro­ve falu alatt kez­dő­dik a mész­kő­be és dolo­mit­ba vájt karszt szur­dok, a Kva­csá­ni-völgy. A szur­dok­ban a Kva­csá­ni-patak folyik víz­esé­sek­kel tűz­del­ve. A zuha­ta­gok közül a leg­is­mer­tebb a Ráz­tocz­ky-víz­esés. A völgy másik érde­kes­sé­ge a fából épült vízi­ma­lom, ami ma már csak turis­ta­lát­vá­nyos­ság­ként szol­gál. A völgy egy­ben a Kócs-havas kele­ti hatá­ra is.

Hazajáró epizódban szerepelt: