Ipolybalog

Uticélok / Felvidék / Bars
Nehézségi szint:
2/10

Az Ipoly jobb part­ján, Nyék mel­lett fek­szik Ipoly­ba­log. A kato­li­kus temp­lom tor­nyát a magyar Szent Koro­na mása éke­sí­ti, de az Isten háza arról is híres, hogy a Koro­nát 1301-ben egy napig itt őriz­ték. Ennek emlé­két őrzi a Szent Koro­na máso­la­ta, ami bár­ki szá­má­ra meg­te­kint­he­tő a temp­lom­ban.

Hazajáró epizódban szerepelt: