Budaszállási-sziklák

Uticélok / Felvidék / Nógrád
Nehézségi szint:
2/10

A Loson­ci-meden­ce felett maga­so­dik az Oszt­rovsz­ki-hegy­ség. Elér­ve a Jávort a fenn­sík kicsú­cso­so­dá­sai, pere­me­i­nek ande­zit szik­lái kivá­ló ter­mé­sze­tes kilá­tó­ként szol­gál­nak. A Buda­szál­lá­si-szik­lák is tart­ják még magu­kat a hegy olda­lá­ban. Egy bar­lan­got is rej­te­nek, amit a tót atya­fi­ak, mint sok­fe­lé a Fel­vi­dé­ken, itt is a hír­hedt rab­ló­ve­zér­ről, Jáno­s­ik­ról nevez­tek el.

Hazajáró epizódban szerepelt: