Csiliznyárád

Uticélok / Felvidék / Csallóköz
Nehézségi szint:
2/10

Ami­kor Jóka­i­tól „A kőszí­vű ember fia­it” olvas­suk, jus­son eszünk­be, hogy az ember, aki­ről Jókai Barad­lay Richárd alak­ját min­táz­ta, vég­aka­ra­tá­nak meg­fe­le­lő­en itt nyug­szik szü­lő­fa­lu­já­ban, a csi­lizny­ára­di teme­tő­ben.

Sebő Ala­jos negy­ven­nyol­cas huszár-alez­re­des volt az, aki rivá­li­sát, Rie­de­sel oszt­rák őrna­gyot a tápi­ó­bics­kei csa­tá­ban egy hadi­pár­baj­ban ret­ten­tő csa­pás­sal ket­té hasí­tot­ta.

Hazajáró epizódban szerepelt: