Mincsol

Uticélok / Felvidék / Árva
Nehézségi szint:
4/10

A Tát­ra, a Fát­ra és a Besz­ki­dek között meg­bú­jó Árvai-Mag­ura Kubi­nyi-hava­sá­nak leg­ma­ga­sabb csú­csa a Min­csol. Innen pazar kilá­tás tárul elénk. Észak­ke­let­re az Árvai-meden­ce ter­pesz­ke­dik, köze­pén az Árvai-víz­tá­ro­ló­val. Észak­ra az Árvai-Besz­ki­dek erdős hegy­tömb­jei zár­ják a lát­ha­tárt. Kelet­re a Szko­ru­si­na és a Lip­tói-hava­sok meré­szebb ormai fokoz­zák a kör­kép szép­sé­gét.

Hazajáró epizódban szerepelt: