Borfő

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
2/10

A vul­ká­ni tufá­ba vájt bar­lang­la­ká­sok ere­de­te a 16. szá­zadi török idők­re nyú­lik vissza. A szik­lá­ba vésett sajá­tos épít­mé­nyek­ről Bél Mátyás is meg­em­lé­ke­zett.

Hazajáró epizódban szerepelt: