Arlói-tó

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
1/10

A helyi­ek addig fúr­ták a Csa­hó-hegyet, míg a szén­bá­nyák las­san besza­kad­tak, majd 1863-ban a hegy olda­la meg­in­dult, és foko­za­to­san lecsú­szott a hegy­ol­da­lon, hogy végül 1929-ben hatal­mas gát­ként eltor­la­szol­ja a Szu­hony patak vizét. Így lett a haj­da­ni rétek és kaszá­lók helyén az Arlói-tó.

Hazajáró epizódban szerepelt: