Dubniki opálbánya

Uticélok / Felvidék / Sáros
Nehézségi szint:
2/10

A vörös­vá­gá­si – a mexi­kói és auszt­rál lelő­he­lyek 19. szá­za­di fel­fe­de­zé­sé­ig – az egyet­len opál­bá­nya­vi­dék­nek szá­mí­tott a vilá­gon. Aztán Tri­a­non után fel­hagy­tak a kiter­me­lés­sel, a József táró jára­ta­it a bányá­szok helyett a turis­ták vet­ték bir­to­kuk­ba.

Hazajáró epizódban szerepelt: