Rimabánya

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

Rima­bá­nya régi fényét gaz­dag arany­bá­nyái adták. IV. Béla pénzt is vere­tett itt. Ám a bányák hamar kime­rül­tek. Az egy­ko­ri mező­vá­ros­ra már csak Árpád-kori góti­kus ere­de­tű evan­gé­li­kus erőd­temp­lo­ma emlé­kez­tet.

Hazajáró epizódban szerepelt: