Simonka-csúcs

Uticélok / Felvidék / Sáros
Nehézségi szint:
4/10

Az ősbük­kö­sök ren­ge­te­gé­ben vezet a sár­ga jel­zé­sű ösvény. A Gri­mov Laz nye­reg érin­té­sé­vel érjük el a vonu­lat leg­ma­ga­sabb csú­csát, a Simon­kát.

Hazajáró epizódban szerepelt: