Piramis-csúcs és Zobor-csúcs

Uticélok / Felvidék / Nyitra
Nehézségi szint:
4/10

Egy­kor a Pira­mis-csú­cson állt a Huba vezér emlé­ké­re 1896-ban emelt húsz méte­res turul­ma­da­ras mil­len­ni­u­mi emlék­mű, amit 1921-ben a betö­rő cseh légi­o­ná­ri­u­sok dön­töt­ték le, por­ba sújt­va, meg­cson­kít­va egész Fel­ső-Magyar­or­szá­got. A Zobor-hegy évszá­za­dok óta a nyit­ra­i­ak ked­venc kirán­du­ló­he­lye, ma is turis­ták töme­gei láto­gat­ják. Leg­ma­ga­sabb pont­ja a Zobor-csúcs.

Hazajáró epizódban szerepelt: