Irtványosi-tó (Modertárói-tó)

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
3/10

A táj sajá­tos ele­mei azok a mes­ter­sé­ges bánya­ta­vak, ame­lye­ket a 18. szá­zad­ban épí­tet­ték ki a hegy­ség völ­gye­i­ben. Ilyen az Irt­vá­nyo­si-tó is.

Hazajáró epizódban szerepelt: