Gyömbér-csúcs

Uticélok / Felvidék / Liptó
Nehézségi szint:
7/10

Az Ala­csony-Tát­ra leg­ma­ga­sabb pont­ja. Inkább szik­lás, így ez a csúcs hason­lít a leg­job­ban a Magas-Tát­rá­hoz. Innen gyö­nyö­rű gleccser­kat­la­no­kat lát­hat a ván­dor.

Hazajáró epizódban szerepelt: