Turócábrahámfalva

Uticélok / Felvidék / Turóc
Nehézségi szint:
2/10

Ha magá­nyo­san is, de áll még Turóc­áb­ra­hám­fal­va ősi temp­lo­ma. Kert­jé­ben magyar neme­si csa­lá­dok sír­bolt­jai kötik össze az eget a föld­del, a múl­tat a jelen­nel. Mert akár­mi­lyen észa­kon is vagyunk, ezek a han­tok is azok­ról az idők­ről mesél­nek, ami­kor a magyar­nak még veze­tő sze­re­pe volt a Turó­ci-meden­ce tör­té­nel­mi szín­te­rén.

Hazajáró epizódban szerepelt: