Csáb

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
2/10

Az Asszony-kő lábá­nál bújik meg Csáb. A régi falut a tatá­rok pusz­tí­tot­ták el, ekkor veszett oda Árpád-kori temp­lo­ma is. Szá­za­do­kon át a Balas­sák bir­to­kol­ták, de régi kas­té­lyuk­nak sincs már nyo­ma a tele­pü­lé­sen. Itt maga­so­dik viszont a római kato­li­kus barokk temp­lom, amit 1768-ban épí­tet­tek, Szűz Mária tisz­te­le­té­re.

És él még az emlé­ke a falu híres szü­löt­té­nek, a palóc­ság első kuta­tó­já­nak, Sze­der Fábi­án János ben­cés szer­ze­tes­nek is.

Hazajáró epizódban szerepelt: