Ajnácskő vára

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
3/10

A közép­ko­ri ere­de­tű temp­lo­má­ról híres Alm­ágyon keresz­tül­ha­lad­va már messzi­ről lát­ha­tó a bazalt­szik­lá­ra épült legen­dás vár, Ajnács­kő. A tatár­já­rás után kővár­rá erő­sí­tett erőd kör­nyé­ke sok­fé­le ter­mé­sze­ti érté­ket rejt, mint pél­dá­ul azt a kipre­pa­rált tűz­há­nyó kéményt, ami­re a vár is épült.

Hazajáró epizódban szerepelt: