Parasztdubova

Uticélok / Felvidék / Árva
Nehézségi szint:
2/10

Árva egyik leg­ré­geb­bi tele­pü­lé­se, Paraszt­du­bo­va állí­tó­lag már a Krisz­tus előt­ti 3. szá­zad­ban lakott volt. Később az árvai kincs­tá­ri ura­da­lom­hoz tar­to­zott. Az ősi vár helyén a 18. szá­zad­ban temp­lom épült, de ma már annak is csak rom­jai ros­ka­doz­nak. Még­sem maradt Isten háza nél­kül Dubo­va, végül ide­lent meg­épült Szent Mihály Ark­an­gyal temp­lo­ma.

Hazajáró epizódban szerepelt: