Nagy-Milic

Uticélok / Felvidék / Abaúj-Torna

A Nagy-Milic Natúrpark célja, hogy a természeti értékekben gazdag hegycsoportban és települései környezetében serkentsék a fenntartható tájhasználatot és az ökoturizmust, hogy megőrződjön a vidék sajátos tájképi arculata.

Volt idő, amikor a hegycsúcson országzászló és fakilátó is állt. 2006-ban határátlépési pontot létesítettek itt, így zavartalanul kelhetünk át a hegy felvidéki oldalára.

Hazajáró epizódban szerepelt: