Borsi

Uticélok / Felvidék / Zemplén
Nehézségi szint:
2/10

A Bod­rog jobb part­já­nak első falu­ja Bor­si. A hagyo­mány sze­rint nevét Bors vezér­től kap­ta, de a köz­ség egy másik vezér­ről lett iga­zán híres, aki­nek itt, a kas­tély­ban rin­gott böl­cső­je. 1676-ban ugyan­is itt szü­le­tett a nagy­sá­gos vezér­lő feje­de­lem, II. Rákó­czi Ferenc.

Hazajáró epizódban szerepelt: