Rimabrézó

Uticélok / Felvidék / Gömörország

Rimab­ré­zó 1687-ig Kis­hont vár­me­gye szék­he­lye volt. Evan­gé­li­kus temp­lo­ma mai képét a neves fővá­ro­si műépí­tész­nek, Schu­lek Fri­gyes­nek köszön­he­ti, aki a 19. szá­zad végén for­mál­ta át az ere­de­ti­leg román kori Isten házát.

Hazajáró epizódban szerepelt: