Zboró

Zboró

Uticélok / Felvidék / Sáros
Nehézségi szint:
2/10

A közép­ko­ri Magyar- és Len­gyel­or­szá­got össze­kö­tő főutat őriz­te a sár­ga jel­zé­sű ösvé­nyen elér­he­tő Zbo­ró vára, amely mára az enyé­sze­té lett. De nem­csak a vár, hanem oda­lent, Zbo­ró köz­ség­ben a Rákó­czi­ak kas­té­lya is. Pedig hogy fest­he­tett fény­ko­rá­ban, 1666-ban, ami­kor I. Rákó­czi Ferenc és Zrí­nyi Ilo­na fény­űző eskü­vő­jé­nek adott ott­hont. Elpusz­tult a mel­let­te álló temp­lom is, amit még Bát­ho­ri Zsó­fia épí­tett. És hol van­nak már a park hárs­fái, ame­lyek alatt Rákó­czi György feje­de­lem írta leve­le­it. Az első nagy hábo­rú­ban orosz ágyú­tűz söpört ki innen min­dent: fala­kat, fákat, embe­re­ket…

Hazajáró epizódban szerepelt: