Óvár — Sztrecsény mellett

Uticélok / Felvidék / Trencsén
Nehézségi szint:
2/10

A vár sor­sa kísér­te­ti­e­sen hason­lít a Sztre­csé­nyi­é­hez. A Balas­sa nem­zet­ség épít­tet­te a 13. szá­zad­ban egy mere­dek szik­la­szirt­re, az itt beszű­kü­lő folyó­völgy ellen­őr­zé­sé­re. Az évszá­za­dok alatt híres-neves magyar csa­lá­dok bir­to­kol­ták, míg­nem 1680-ban jött a csá­szá­ri hadi­ta­nács, és lerom­bol­tat­ta.

Hazajáró epizódban szerepelt: