Bári

Uticélok / Felvidék / Zemplén
Nehézségi szint:
2/10

Bári itt van a Zemp­lén­ben. Mind­járt ket­tő is, az Árpád-kori Kis-és Nagy­bá­ri, melye­ket 1960-ban egye­sí­tet­tek. A tele­pü­lést főleg refor­má­tu­sok lak­ják. Kis­bá­ri refor­má­tus temp­lo­ma román kori, a 13. szá­zad­ban épült. Ben­ne ma is ott áll egy 17. szá­zad­ban fara­gott pad, töre­dé­kes Bib­lia-idé­zet­tel.

Hazajáró epizódban szerepelt: