Palocsa vára

Palocsa vára

Uticélok / Felvidék / Sáros
Nehézségi szint:
4/10

A Sváby csa­lád ősi fész­kén kirá­lyok és neme­si csa­lá­dok osz­toz­tak, míg­nem a 16. szá­zad­tól hosszú időn át a Palocsay–Horváth főne­me­si csa­lá­dé lett. A csá­szá­ri­ak siker­te­le­nül ost­ro­mol­ták, de 1856-ban egy tűz­vész meg­pe­csé­tel­te a sor­sát. Mert vára­ink­nak vala­mi­ért, vala­hogy még­is csak el kel­lett pusz­tul­nia…

Hazajáró epizódban szerepelt: