Túra az Andrejec menedékkunyhóba

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
4/10

A feke­te­vá­gi víz­tá­ro­zó­tól a Diku­la-patak men­tén vezet a kék jel­zés a Pri­he­bi­ka-nye­reg­be. Itt érjük el a főge­rin­cet. Az út alpe­si réte­ken, a tör­pe­feny­ve­sek és a szik­la­buk­ka­ná­sok világ­bán emlé­kez­tet­nek arra, hogy már 1500 méter felett járunk. A főge­rin­cen tovább­ha­lad­va érke­zünk meg a Téli-víz for­rás mel­let­ti mene­dék­kuny­hó­hoz.

Hazajáró epizódban szerepelt: