Garamszeg

Uticélok / Felvidék / Zólyom
Nehézségi szint:
1/10

Töb­bek között a Polt­há­ri Soós, illet­ve Kür­tössy csa­lád örök­sé­ge, a víz­ivár, amit a 15. szá­zad­ban épí­tett egy akkor még élő, ter­mé­sze­tes Garam-szi­ge­ten, Nóg­rád, Hont és Zólyom vár­me­gyék alis­pán­ja, Polt­há­ri Soós János. Azt mond­ják, az alis­pán gya­ko­ri ven­dé­ge volt a köl­tő, Balas­si Bálint.

Garam­szeg még egy kas­téllyal büsz­kél­ked­het, a Géczy csa­lád udvar­há­za már 1775-ben épült.

Hazajáró epizódban szerepelt: