Ghymes (Gímes)

Uticélok / Felvidék / Nyitra
Nehézségi szint:
3/10

A For­gá­chok ősi föld­je Gímes. Itt áll 18. szá­za­di fel­újí­tott barokk kas­té­lyuk, aho­va a vár­ból köl­töz­tek le, és éltek nem­ze­dék­ről nem­ze­dék­re egé­szen 1945-ig, ami­kor elül­döz­ték őket. A híres vadász, gróf For­gách Károly a 19. szá­zad­ban hono­sí­tot­ta meg az itte­ni erdők­ben a muf­lont.

Hazajáró epizódban szerepelt: