Joker Presszó — Nyékvárkony

Joker Presszó — Nyékvárkony

Uticélok / Felvidék / Csallóköz

Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Ital árából: 10%

Üdvözlő ital: ajándék

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Obergesell Edit

Nyékvárkony
Fő utca 567
(Szlovákia)

GPS: 47.94328, 17.59971

Telefonszám:

00 421 905 951 405


E-mail:Nyék­vár­kony  nagy­köz­ség  Csal­ló­köz szí­vé­ben, Bőst és Duna­szer­da­helyt össze­kö­tő útvo­na­lon talál­ha­tó. Egy­kor két külön falu­ból állt Nyék és Vár­kony, ame­lyek 1940-ben egye­sül­tek. Kivá­ló fek­vé­sé­nek köszön­he­tő­en a köze­li Kis- Duna  és az Öreg Duna is könnyen elér­he­tö kerék­pár­tú­rák kere­té­ben, de igény sze­rint kenu­tú­rá­kat is szer­ve­zünk a kör­nyé­ken.

A város szí­vé­ben talál­ha­tó Joker presszón­kat 1990. május 1.-én nyi­tot­tuk a Nyék­vár­kony fő utcá­ján.

Törek­szünk csa­lá­di­as lég­kört terem­te­ni, hogy min­den beté­rő ven­dég érez­ze ott­hon magát. A kíná­la­tunk­ban minő­sé­gi mor­va és cseh sörök, finom magyar  borok és pálin­kák talál­ha­tók, melyek­kel szer­te­tet­tel várunk min­den szom­ját olta­ni vágyó Haza­já­rót ven­dé­get.