Znióváralja

Uticélok / Felvidék / Turóc
Nehézségi szint:
2/10

Turóc vármegye egykori székhelye Znióváralja. A Kis-Fátra egyik végnyúlványán meredeznek, Znió, vagy más néven Turóc várának romjai. A Hontpázmány nembeli András, a Forgáchok őse építtette a 13. században. Amikor 1241-ben a tatár fenyegetett, IV. Béla király itt lelt menedékre. Hálából a megmenekülés emlékére, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére 1253-ban a vár alatt templomot építtetett és megalapította a zniói premontrei konventet. 1586-ban a jezsuiták vették át a kolostort. Pázmány Péter is élt a falai között, míg Káldy György itt fordította magyarra a katolikus bibliát. Így lett a kollégium az ellenreformáció egyik Felső-magyarországi központja.

Znióváralja sokáig kiváltságos nemesi mezőváros volt, erre emlékeztetnek régi patinás épületei. 1869-ben itt alapították az első szlovák nyelvű katolikus gimnáziumot is.

Szent Miklós plébániatemploma 1250-ben épült.

Hazajáró epizódban szerepelt: