Javorina — katonasírok

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

A Vepor-hegy­ség egy eldu­gott szeg­le­té­ben, Javor­ina szór­vány­te­le­pü­lés apró teme­tő­jé­nek sar­ká­ban magyar hősök nyug­sza­nak. 12 csé­pá­nyi hon­véd, aki­ket a helyi emlé­ke­zet sze­rint 1944-ben egy Sza­gyi­len­ko nevű orosz parancs­nok uká­zá­ra par­ti­zá­nok lőt­tek agyon.

Hazajáró epizódban szerepelt: