Gácsfalu

Uticélok / Felvidék / Nógrád
Nehézségi szint:
2/10

Gács­fa­lu góti­kus Szent György­nek szen­telt temp­lo­mát a Loson­czy csa­lád emel­tet­te, ami mel­lett van egy 17. szá­za­di harang­to­rony is. A szen­tély­ben Szent György ábrá­zo­lá­sok és reno­vá­lás­ra váró közép­ko­ri fres­kók idé­zik meg a lovag­kort. De van itt egy gyö­nyö­rű szár­nya­sol­tár is, egy tiro­li mes­ter mun­ká­ja, nem téve­dés, a 21. szá­zad­ból.

Hazajáró epizódban szerepelt: