Hőnig vára

Hőnig vára

Uticélok / Felvidék / Sáros
Nehézségi szint:
6/10

Az Ákos nem­be­li Micsk bán Nagy Lajos kirá­lyunk enge­dé­lyé­vel, 1342-ben épí­tet­te át favá­rát kővár­rá. Később a vidék urai a Tar­czayak let­tek, akik nem átál­lot­tak Sza­po­lyai János királyt, majd özve­gyét, Iza­bel­la király­nét támo­gat­ni Fer­di­nánd elle­né­ben. A Habs­burg zsol­dos­se­reg jutal­mul meg­ost­ro­mol­ta és fel is rob­ban­tot­ta váru­kat.

Hazajáró epizódban szerepelt: