Nyitra

Uticélok / Felvidék / Nyitra
Nehézségi szint:
2/10

Ahogy régi krónikásunk, Anonymus írja, amikor a honfoglaló magyarok 896-ban birtokba vették szkíta örökségüket, a szláv Zobor vezért a város fölötti hegyen megölték. Így lett Nyitra új vezére Huba.A z 1200-as években kapott szabad királyi városi rangját Nyitra nem sokáig birtokolhatta, IV. László úgy határozott, hogy a főispán a mindenkori nyitrai püspök legyen, s így is volt ez a 18. század végéig. Közben azért a tatárok, a törökök és a szabadságharcok is átvonultak a városon. Rákóczi idejében telepedett le itt a piarista rend, akik máig működő gimnáziumot, templomot és kolostort alapítottak az egykori Szent-László-téren. A Szent Mihály kápolnában keresztelték meg 1858-ban a keresztényszociális gondolat apostolát, Prohászka Ottokár püspököt.

Az egykori vármegyeháza hatalmas 18. századi épülete is jelzi Nyitra régi fényét, hiába is festették át homlokzatán a vármegye ősi címerét. Kapuboltján lépünk át a várnegyedbe, melynek lejtőjén elsőnek a ferences barátok temploma és kolostora köszönt ránk. Az egyház régi tekintélyét jelzi a régi Nagyszeminárium épülete is. És itt áll a jó öreg Corgony szobra.

Nyitra vára is fontos történelmi emlék a magyarság számára. A hagyomány szerint Szent István király ebbe a toronyba záratta, majd meg is vakíttatta a trónra igényt tartó Vazul herceget. Itt, a várhegyen magasodik a román kori Szent Emmerám-templom, amihez később építették hozzá a barokk püspöki székesegyházat. A teret a nyitrai püspökség székhelye, a püspöki palota zárja. Előtte II. János Pál pápa szobra őrködik a város felett.

Hazajáró epizódban szerepelt: