Tarkő vára

Tarkő vára

Uticélok / Felvidék / Sáros
Nehézségi szint:
5/10

Tar­kő vára sem kerül­het­te el a sor­sát, a Ber­ze­vi­czyek által a Len­gyel­or­szág­ba veze­tő út védel­mé­re épí­tett erős­ség is a Habs­burg csa­pa­tok áldo­za­tá­ul esett. Ma már csak meg­ma­radt falai emlé­kez­tet­nek min­ket a dicső magyar múlt­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: