Felsővály

Felsővály

Uticélok / Felvidék
Nehézségi szint:
2/10

Fel­ső­vály. Egy apró zug Gömör­or­szág­ban. A hegy­ko­szo­rú­val körül­vett Vály-völ­gyé­nek utol­só zsák­fa­lu­ja. Alig 300-an élnek itt, főleg magya­rok. Létü­ket jel­zi a csá­szár-dom­bi Árpád-kori erő­dí­tett refor­má­tus temp­lom jel­zi.

A kis­te­le­pü­lés ter­mé­sze­ti kör­nye­ze­te már a közép­kor­tól az erdő­mű­ve­lés és a gaz­dál­ko­dás ide­á­lis szín­te­rét nyúj­tot­ta az itt élők­nek.

Hazajáró epizódban szerepelt: