Ciglédi kápolna

Ciglédi kápolna

Uticélok / Felvidék / Vág-Garam köze
Nehézségi szint:
2/10

Sző­gyén hatá­rá­ban az erdő alatt ősi búcsú­já­ró­hely bújik meg, ami Cig­léd kiépí­tett Szent­kút-for­rá­sá­nál talál­ha­tó. Az ősi szent hely­re 1933-ban Kál­vá­ria is épült. A Szűz Mária hét fáj­dal­má­val kez­dő­dő sajá­tos kereszt­út a nagy kápol­ná­hoz vezet.

Hazajáró epizódban szerepelt: