Zsély

Uticélok / Felvidék / Nógrád
Nehézségi szint:
2/10

A Kür­tös-patak völ­gyé­ben az Árpá­dok kora óta ücsü­rög Zsély. Ez a vidék már a Zichyek ősi ura­dal­ma volt. Ezt jel­zi bir­to­kuk köz­pont­ja, a 18. szá­za­di kas­té­lyuk címe­re is. A közép­ko­ri ere­de­tű temp­lom helyén 1771-ben gróf Zichy Ferenc győ­ri püs­pök épít­te­tett új temp­lo­mot Szent Imre her­ceg tisz­te­le­té­re.

Hazajáró epizódban szerepelt: