Aranyosmarót

Uticélok / Felvidék / Bars
Nehézségi szint:
1/10

A tör­té­nel­mi Bars vár­me­gye köz­pont­ja volt Ara­nyos­ma­rót. A régi vár­me­gye­há­za a város arany­ko­rá­ról tanús­ko­dik. A teme­tő­ben töb­bek között a ’48-as for­ra­dal­már, Bütt­ner Emil sír­ját talál­juk, aki 15 éve­sen csat­la­ko­zott a sza­bad­ság­harc­hoz.

A Migaz­zi csa­lád utol­só fér­fi tag­ja, a vár­me­gye főis­pán­ja, Gróf Migaz­zi Vil­mos 1887-ben meg­épít­tet­te a csa­lá­di mau­zó­le­u­mot, hogy  az utol­só Migaz­zi sar­jak béké­ben nyu­god­has­sa­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: