Páris-szurdok

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
3/10

Nóg­rád­sza­kál hatá­rá­ban, az Ipoly­ba ömlő Páris-patak szur­dok­völ­gyét palóc Grand Canyon-nak is hív­ják. A néhol 20 méte­res szik­lák­kal sze­gé­lye­zett kes­keny szur­dok med­re álta­lá­ban szá­raz. Csak nagyobb eső­zé­sek és olva­dá­sok ide­jén zúg ben­ne víz­fo­lyás. Egy ősi folyó nyo­mán kiala­kult üle­dé­kes kőzet­be vág­ta be magát a Páris-patak, fel­szín­re hoz­va a hor­da­lék meg­kö­ve­sült réte­ge­it.

Hazajáró epizódban szerepelt: